Over MKP
Direct naar:

Voor mannen, door mannen

The Mankind Project is een wereldwijde non profit organisatie die zich richt op de persoonlijke groei van mannen door middel van trainingen en het faciliteren van mannencirkels. We zijn een organisatie zonder religieuze of politieke oorsprong.

Missie

De missie van MKP Nederland is om mannen in hun kracht te zetten door het ontwikkelen van mentaal en fysiek bewustzijn, het helen van wonden en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Met als hoger doel om meer geluk te creëren in onze samenleving.

Mannenwerk

Mannen komen in aanraking met MKP doordat ze iets willen veranderen in hun leven of omdat ze daarin iets missen. Veel mannen worstelen ook met de vraag wat het in deze tijd betekent om man te zijn. Ze ervaren binnen MKP de ruimte om open en kwetsbaar te zijn, wat ze in hun eigen omgeving vaak niet kunnen, om die wens te onderzoeken en aan te gaan wat er nodig is. MKP biedt mannen verschillende mogelijkheden om zich te ontwikkelen en te groeien als man.

  • De meeste mannen starten hun pad binnen MKP met de New Warrior Adventure Training, een training van een weekend die voor veel mannen een belangrijke verandering in hun leven betekent. 
  • We organiseren mannencirkels waar mannen elkaar ondersteunen in hun verdere ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. 
  • Nieuwe mannen kunnen kennismaken door een paar keer aan te schuiven in een mannencirkel of door deel te nemen aan een van de kennismakingsavonden. 
  • Mannen kunnen deelnemen aan vervolgtrainingen om zich verder te ontwikkelen en om andere mannen te ondersteunen (door faciliteren van trainingen of het opzetten van mannencirkels).

Community

MKP startte in de jaren ‘80 in de VS en heeft zich inmiddels verspreid naar meer dan 20 landen. Wereldwijd ondersteunen mannen elkaar om MKP communities op te zetten en uit te breiden. Meer dan 70.000 mannen hebben de initiatietraining doorlopen en velen daarvan hebben vervolgtrainingen en opleidingen gevolgd. Er zijn duizenden mannengroepen waarin mannen elkaar ondersteunen om hun persoonlijke werk te doen. De community strekt zich uit van lokale mannengroepen tot internationale werkgroepen en trainingen met gemeenschappelijke ervaringen en waarden. 

Geschiedenis

The Mankind project is ontstaan in de jaren ‘80 als antwoord op de feministische beweging en sociale verandering. De herdefinitie van hun rol door vrouwen riep ook bij mannen een behoefte op aan herbezinning op hun rol als man. De klassieke verhoudingen veranderden.

Drie mannen, Rich Tosi, Bill Kauth and Ron Hering, met diverse achtergronden (respectievelijk ingenieur, psycholoog en hoogleraar educatie) vonden elkaar op hun pad en besloten in 1985 een training voor mannen te organiseren: the New Warrior Training Adventure. Hun verschillende ervaringen met opleidingen in persoonlijke ontwikkeling resulteerde in deze krachtige training voor mannen, die nog steeds het fundament vormt voor de huidige basistraining van MKP.

New Warrior oftewel Nieuwe Krijger

Mythen en verhalen over helden zijn al eeuwen oud: goden, ridders en krijgers vervullen ook nu nog sleutelrollen in boeken en films waarin de held een reis aflegt en een opdracht vervult. Maar waar deze stereotype krijger zich vroeger kenmerkte door dominantie, brute kracht en agressie, is nu een nieuw soort krijger nodig: een man die zichzelf kent, die weet wat hij wil en waar hij heen gaat. Een man met zachte kracht, die zichzelf en anderen lief heeft, integer is en verantwoordelijkheid neemt. 

Initiatie

In veel culturen werden jongens van een bepaalde leeftijd door mannen die hen voorgingen geïnitieerd: de jongen onderging een aantal ervaringen en beproevingen en werd man. In de moderne tijd is dit ritueel verloren gegaan, zo constateerde ook Robert Bly in zijn boek Iron John: A Book About Men (1990). Hij stelt dat veel mannen zijn opgevoed door de moeder en dat het ontwikkelen van mannelijkheid daaronder heeft geleden, omdat dat alleen door mannen kan worden doorgegeven. In veel oude culturen was ook voorzien in een initiatieritueel waarbij jonge mannen in de kring van de volwassen mannen werden opgenomen. Een dergelijk ritueel ontbreekt in de hedendaagse westerse samenleving en veel mannen staan daardoor niet in een volwassen mannelijke kracht.

Zonder dat de drie oprichters van the ManKind Project er zich bewust van waren, herintroduceerden zij een dergelijk initiatieritueel met hun New Warrior training. 

Meer dan ooit heeft de wereld mannen nodig die verantwoordelijkheid nemen voor wat ze doen (en wat ze niet doen!), eerst bij zichzelf te rade gaan in plaats van anderen de schuld te geven of in slachtoffermodus of verslavingen te schieten. Dat vereist de nodige zelfkennis en -bewustzijn die veel mannen niet van huis uit hebben meegekregen. 

Bekijk deze korte film die goed illustreert wat we als man nodig hebben om onze kinderen te kunnen begeleiden op hun pad naar volwassenheid.

Voel je ook dat hierin verandering nodig is?

Waarden

Binnen MKP staan een aantal waarden centraal die een belangrijke rol spelen in het groeiproces naar volwassen mannelijkheid. Fysieke volwassenheid is namelijk iets heel anders dan mentale volwassenheid. 

Onze waarden zijn: 

Verantwoordelijkheidhet aanvaarden van de consequenties van wat je doet – en niet doet
(in plaats van slachtofferschap)
Authenticiteithet laten zien van jezelf en wat er in je leeft
(in plaats van je verschuilen achter een masker)
Compassievanuit verbinding en met gevoel het lijden van anderen of jezelf kunnen zien en verlichten (in plaats van veroordelen)
Vrijgevigheidbereid zijn om te geven
(in plaats van uit zijn op materieel gewin)
Integriteitzeggen wat je doet en doen wat je zegt
(in plaats van woord en daad niet te laten overeenkomen)
Leiderschapaan het roer staan van je eigen kracht
(in plaats van dit over te geven aan anderen)
Dienstbaarheidbereid zijn om jezelf te geven voor een ander of het collectief
(in plaats van alleen met jezelf of eigen gewin bezig te zijn)
Multicultureel bewustzijneen open en zelfkritische houding naar andere culturen en diversiteit
(in plaats van ongevoeligheid en oordelen)
Respecthet waarderen en rekening houden met de gevoelens van anderen
(in plaats van de ander te kleineren of onderuit te halen)

Deze waarden spelen een belangrijke rol binnen MKP in hoe we met elkaar omgaan in mannencirkels en in ons dagelijks leven als man. We ondersteunen elkaar in het naleven ervan.

kom kennismaken
Geef je op voor een Kennismakingscirkel.
gratis
doe de basistraining
Geef je op voor het volgende trainingsavontuur
Agenda

Bekijk hier het overzicht van aankomende mannencirkels. Noteringen waar (open) achter staat, zijn kennismakingscirkels waarvoor je je kan aanmelden met het formulier op deze pagina.

community
login

Vul hieronder je gegevens in.