Cirkelavonden

Stel je eens een cirkel van mannen voor
Stel je eens een cirkel voor waar mannen elkaar ondersteunen bij het realiseren van elkaars dromen en aspiraties.
Stel je een cirkel voor waar iedereen luistert, niet alleen naar wat je zegt, maar ook naar wat je werkelijk bedoelt.
Een cirkel waarin jij je mag uiten zoals jij bent en waar je ook je emotie kwijt kunt.
Een cirkel waarin jij wordt uitgenodigd en uitgedaagd om jezelf te zijn.
Een cirkel waarin iedereen het beste in jou ziet, ook al zie je dat zelf niet meer.
Een cirkel van mannen die jou herinnert aan de afspraken die je maakt zodat je zelf je verantwoordelijkheid kunt pakken, je doel bereikt en je dromen verwezenlijkt.
Stel je voor een cirkel van mannen die nieuwsgierig zijn en met plezier jouw dromen en passie willen horen.
Een cirkel van mannen die willen weten wat jou inspireert en in beweging brengt.
Een cirkel van mannen die je helpen je doelen te verduidelijken en handvatten aanreiken zodat jij het leven kunt scheppen dat je wenst.
Stel je voor een cirkel van mannen die je onverbloemd de waarheid zeggen over waar jij sterk in bent, waarin je jezelf tekort doet en waar jouw groei ligt.
Stel je voor een cirkel van mannen die je helpen om vrij te komen van beperkende overtuigingen die jou saboteren en daarvoor in de plaats je eigen waarden te bepalen.
Een cirkel van mannen die je helpt de leider in jezelf te ontdekken.
Een cirkel van mannen die voor jou een veilige plaats vormen om het avontuur met jezelf aan te gaan en te worden wie jij echt bent.

(c) Phil Hart

Het Mankind Project
Het Mankind Project is een wereldwijde non-profit organisatie waarin mannen het bovenstaande met elkaar waarmaken. Ook in Nederland is een groep mannen actief die het bovenstaande onderschrijven en het man-zijn met elkaar eren en vieren. Wij eren de plaats die we in de wereld innemen, we eren de mannelijke energie die ons richting geeft, we nemen onze verantwoordelijkheid en gaan met respect met onszelf, met elkaar en met anderen om.  We eren onze angst en onze kracht, onze pijn en onze vreugde. Dit maakt deelname aan het Mankind Project een waardevolle ervaring.

Lid worden van een MKP-mannencirkel
In een MKP-mannencirkel kennen we geen verplichtingen maar we maken wel afspraken met elkaar. Vertrouwelijkheid is voor ons een belangrijke afspraak: wat we als mannen onder elkaar op een avond bespreken blijft onder ons tenzij we elkaar toestemming geven om ook buiten de groep hierover te praten. Dit doen we niet omdat we geheimen hebben maar omdat dit iedere man in staat stelt vrij te praten over wat hem bezig houdt en bezwaart in het leven. Zo steunen wij elkaar en geven elkaar ruimte. Samen creëren we een veilige plek waar iedere man zich kan uiten zonder zich zorgen te maken over het oordeel van anderen.

Op dit moment zijn er in Nederland drie manieren om deel te nemen aan een MKP-cirkel:

  1. Je kan lid worden van een iGroup. Dat is een cirkel van mannen die de NWTA-basistraining hebben gevolgd. Je volgt dan eerst de basistraining en sluit dan aaneen een cirkel.
  2. Je kan ook instappen bij een cirkel waar op dat moment plek is. Dan sluit je aan bij een groep mannen die de basistraining nog niet hebben gevolgd. Informeer via info@mkpnederland.nl of er plek is bij een cirkel bij jou in de buurt. Bij voldoende belangstelling organiseren we ook kennismakingsavonden. 
  3. Online cirkels: met enige regelmaat worden er online cirkels georganiseerd waar periodiek ook nieuwe mannen kunnen kennismaken.

Regels en ethiek
Om een veilige plek te creëren in cirkels is een set afspraken opgesteld. We vragen iedere deelnemer aan een cirkelavond hiermee akkoord te gaan. Een overzicht van alle afspraken vind je hier.

Wat doen wij op een avond?
We hebben bepaalde rondes om inhoud aan de avond te geven. Iedere man wordt daarbij uitgenodigd om dieper in zichzelf te kijken, in contact te komen met zijn gevoelens en verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzen die hij in het leven maakt. Dit proces geeft een man duidelijkheid, inzicht, steun en nieuwe moed om het leven aan te gaan.

Overige informatie
Momenteel zijn er drie cirkels rond Utrecht, twee in Loenen (Gld) en één in Den Haag. Bij voldoende animo wordt een Men’s Support Group gestart voor geïnteresseerde mannen. Er is ook een cirkel in Ham (België: provincie Antwerpen/Limburg). De kosten voor de locatie worden door de deelnemers gedeeld. De jaarbijdrage voor MKP Nederland is op vrijwillige basis (wel verplicht bij deelname aan trainingen voor geïnitieerde mannen).

Interesse?
Als je een avond wilt bijwonen of nadere informatie wilt, neem dan contact met ons op. Je bent welkom!