GUTS

Centraal in onze cirkels staat het innerlijk werk waartoe iedere man wordt uitgenodigd. Hij krijgt de gelegenheid om in een veilige omgeving en gesteund door andere mannen te kijken naar situaties in zijn leven waarvoor hij een oplossing zoekt. Daar is vaak lef voor nodig en daarom noemen we dit met een Engelse term GUTS. Het is de lef om te benoemen wat je tegenhoudt en dit vervolgens te transformeren. De GUTS training is voor alle mannen die de ervaringen van hun initiatie verder willen verdiepen. De training wordt door deelnemers als zeer krachtig ervaren en geeft een verrijking aan de mannelijke energie. Centraal staat dat iedere man de ruimte krijgt om eigen werk te doen en tegelijk te oefenen met het faciliteren van het werk van anderen: we zijn er voor elkaar. De training wordt geleid door een ervaren MKP trainer.

Deze training is alleen toegankelijk voor mannen die de NWTA/IANK training hebben gedaan.
Heb je interesse, laat dit dan weten aan training@mkpnederland.nl